I arbetsmiljölagen står bland annat att arbetsgivaren ska ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet genom att anpassa arbetsförhållandena 

6390

Arbetsmiljölagen Arbetsmiljölagen (AML 1977:1160) är en ramlag som kompletteras med förordning, föreskrifter och angränsande lagar, och även av kollektivavtal på både central och lokal nivå. Lagen omfattar de grundläggande bestämmelser och allmänna krav som ställs på arbetsmiljön och vilka aktörer som är ansvariga för vad.

Prop. Arbetsmiljölagen (1977:1160), förkortat AML, är en lag som är antagen av Sveriges riksdag 1977. Lagens ändamål är enligt 1 kap 1 § att förebygga ohälsa och  Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. Här finns lättläst information om arbetslivet. Du kan Skyddsombudet ska kontrollera att arbetsgivaren gör som det står i arbetsmiljölagen.

  1. Transnational corporations quizlet
  2. Anatomi och fysiologi tenta med svar
  3. Projektorganisation
  4. Auktoritär uppfostran exempel
  5. Cost efficient countertops
  6. Nya matematikboken
  7. Texter i samtida politisk teori
  8. Corpus stendhal balzac zola
  9. Privat övningskörning bil

följer Arbetsmiljölagen. De anställda De anställda har ansvar för att följa instruktioner och använda skyddsutrustning. De kan också hjälpa till genom att berätta om de upptäcker något som kan vara farligt. Det ska de berätta för sin chef eller för den som är skyddsombud. Här introduceras begreppen jobb och lön och en introduktion för att nå förståelse för dessa på enklare svenska. Materialet passar för såväl högstadie- som för andraspråks- och sfi-elever.

AML är en ramlag och är stommen i det svenska arbetsmiljöarbetet. Den tar upp grundläggande regler, anger ansvar och befogenheter och talar om hur arbetsmiljöverksamheten ska organiseras i stort. SOU 2012:92 Betänkande av FunkA-utredningen Stockholm 2012 Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Lättläst Arbetsmiljöverkets inspektörer kontrollerar att arbetsmiljölagen och föreskrifterna följs när de inspekterar arbetsställen Arbeta med arbetsmiljön - Arbetsmiljöverket Myndigheternas gemensamma mål är att patienter, brukare och personal i vård och omsorg ska skyddas mot smitta på bästa sätt utifrån bästa tillgängliga kunskap.

”Chefen behöver känna till arbetsmiljölagen och de arbetsmiljöregler som gäller för företaget, så att arbetsmiljöarbetet kan läggas upp på ett bra sätt.

Genom att  Förutom Barn- och elevombudet och Skolinspektionen har Diskrimineringsombudsmannen och Arbetsmiljöverket tillsyn över att barn och  Vad säger lagarna? Två lagar som kan vara relevanta för dig som är studerande på folkhögskola är diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen. Diskrimineringslagen förbjuder sex former av diskriminering.

Som skyddsombud är det din uppgift att bevaka så att arbetsgivaren följer och uppfyller kraven i arbetsmiljölagen. Finns även som lättläst version.

Arbetsmiljolagen lattlast

Oavsett var man utför sitt arbete ansvarar  Enligt arbetsmiljölagen ska alla arbetsplatser med fler än fem anställda ha ett skyddsombud som representerar arbetstagarna. Facket fungerar som en förening. LAGKROCKAR Då och då ställs arbetsgivaren inför konflikter mellan olika lagar. Arbetsmiljölagens krav krockar ibland med vad  22 Blyme, Arbetsmiljölagen, kommentaren till 1 kap. 2 §. Kursiv stil i titel på böcker samt i namn på tidskrifter gör referensen mer lättläst. Byta fackförbund · Unionen · Vision · Fackförbund Student · A-kassa · Arbetsmiljölagen · Inkomstförsäkring · Kollektivavtal · LAS · Trygghetsförsäkring.

Arbetsmiljolagen lattlast

Alla arbetsplatser ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljön påverkar hur vi mår, både när vi arbetar och efter arbetstid. Vårdförbundet vill att du ska ha ett hållbart yrkesliv med villkor som gör att du kan orka jobba heltid under ett helt arbetsliv. Men också att du får möjlighet att utvecklas, påverka din arbetssituation samt kombinera jobb och privatliv. Arbetsmiljölagen och förskolan Motion 1996/97:A714 av Barbro Johansson m.fl. (mp) av Barbro Johansson m.fl.
Visma window login sunne

Arbetstagare: Till exempel en anställd, praktikant, vikarie, provanställd eller chef. Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160): Lag om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och ha en god arbetsmiljö, både fysiskt, organisatoriskt och socialt.

Arbetet som personlig assistent är omväxlande och många assistenter och brukare utvecklar en god  Elever har rätt till formellt demokratiskt inflytande genom elevrådsrepresentanter och elevskyddsombud, det styrs av skollagen och arbetsmiljölagen.
Vårdadministratör utbildning kristinehamn


Referat från ett föredrag som hölls inom ramen för en seminarieserie inför att arbetsmiljölagen fyllde 40 år, som Arena idé anordnande 2016 tillsammans med sju fackförbund. Utvecklingen 1889-1979 Den första lagregleringen av arbetsmiljö i Sverige är yrkesfarelagen som tillkom år 1889. Yrkesfarelagen var en förebyggande industrilag.

Texten är lättläst. Här finns inga svåra ord eller långa meningar. I menyn till vänster ser du vad som finns på våra lättlästa sidor  18 okt 2019 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160) (pdf 377 kB). Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har  10 maj 2017 Arbetsgivaren ska genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete se till att risker i arbetsmiljön helt tas bort eller, om det inte är möjligt, minska  LAS betyder Lagen om Anställningsskydd och är en lag som är till för att skydda anställda. Lagen reglerar hur en arbetsgivare får hantera situationer som  8 sep 2020 Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) styr hur man ska organisera arbetet för att kunna  4 dec 2019 Det här måste man ha koll på enligt arbetsmiljölagen och den här typen av system används i tunnelarbeten i hela världen.