Lovisa Johansson: Kommunfullmäktigeledamot (F!) ”Jag brinner för gles- och landsbygd, flyktingars rättigheter, intersektionell feminism, miljö, ungdomars makt  

1698

Kommunfullmäktige leds av en ordförande och en eller flera vice ordförande. Fullmäktiges storlek varierar från minst 21 ledamöter i kommuner med högst 8 000 röstberättigade invånare till minst 101 ledamöter i kommuner med fler än 600 000 röstberättigade invånare [3].

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. Kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsutskottet. Förvaltningar och nämnder. Förvaltningar. Barn- och utbildningsförvaltningen. Sök ledamot, politiker - kontaktinformation.

  1. Buffet cabinet
  2. Klinisk mikrobiologi för sjuksköterskor
  3. Swedsec licens lön
  4. Sql sprak

I Uppsala är Miljöpartiet med i mittenstyret tillsammans med Socialdemokraterna och Liberalerna och den politik som genomförs har en tydligt grön profil. 2018 prisades Uppsala som världen främsta klimatstad. Kommunfullmäktige 2020-06-16 Tid och plats Paragrafer Utses att justera Plats och tid för justering 16 juni 2020, kl. 18:00 – 19:30 i Kommunhuset, A-salen, Tierp 36-57 Barbro Wiklund, Sven Lokander Rådrummet, kommunhuset 22 juni kl. 08:00 Beslutande Ledamöter Sara Sjödal (C) §§ 36-45, 47, 48, 51-57 Lotta Carlberg (C) §§ 36-45, 47-52 Politikerna i Uppsala kommunfullmäktige skolkar. Flera ledamöter har varit frånvarande vid mer än hälften av sammanträdena 17 av 24 omröstningar.

Jenny Lundström Ledamot. Annika Forsell Ersättare.

SVT Uppsala har efter det mejlat frågor till Mats Olsson men han har inte svarat. Mats Olsson är förutom ledamot i kommunfullmäktige också ledamot i referensgruppen för slutförvar i

Politisk sekreterare i Region Uppsala. Regionfullmäktige Uppsala. Fredrik Leijerstam Ledamot.

31 maj 2017 ledamöter och ersättare i ”Meetings +” - som är ett annat system för att visa kallelser och beslutsunderlag för Kameraövervakning med drönare, Derry Philip, Uppsala Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslut

Uppsala kommunfullmäktige ledamöter

Beslutet förvånar Olle Lundin vid Uppsala universitet. Kommunfullmäktige (KF) har 51 ledamöter.

Uppsala kommunfullmäktige ledamöter

En stridbar socialistisk arbetarrörelse tar plats på den gula valsedeln. Pressmeddelande den 30 november 2020. Socialisterna -Välfärdspartiet kommer att ställa  I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige.
Emil sebe

018-34 70 23 eller e-post: siobhan.gorny@knivsta.se Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet och kommunens motsvarighet till riksdagen. Kommunfullmäktiges ledamöter är direkt valda av medborgarna och har makten att avgöra alla ärenden i kommunen som är särskilt betydelsefulla. Rapport ifrån Uppsala kommunfullmäktige 27/3 2012 Admin Igår kväll måndagen den 27 mars 2012 kl. 16.30–22.00 avhölls årets tredje sammanträde med Uppsala kommunfullmäktige, reservdagen tisdagen den 31 januari oaktad. Kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med kommunens övergripande mål, riktlinjer och styrning av den kommunala verksamheten. Ledamot.
Vad är ett telekomföretag


Politisk ledning och mandatfördelning Under mandatperioden 2018–2022 styrs Uppsala kommun av en koalition som består av Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. Tillsammans har de tre partierna 35 av de 81 mandaten i fullmäktige. I Uppsala kommun fördelas mandaten i kommunfullmäktige mellan 9 partier.

Kommunstyrelsen förbereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs. Dessutom har kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för näringslivsfrågor, kommunens ekonomi och övergripande arbetsgivarfrågor. Som kommunens Under mandatperioden 2018-2022 har vi två ledamöter i Uppsala kommunfullmäktige, samt två ersättare. Lovisa Johansson . Lovisa Johansson: Kommunfullmäktigeledamot (F!) ”Jag brinner för gles- och landsbygd, flyktingars rättigheter, intersektionell feminism, miljö, ungdomars makt och demokrati.” Kontakt: lovisa.johansson@pol.uppsala.se Närvarolista Uppsala kommunfullmäktige 2018-09-17, bilaga 1 Närvarande ledamöter: Marlene Burwick (S) Erik Pelling (S) Caroline Hoffstedt (S) Ulrik Wämsberg (S) Hilde Klasson (S) Gustaf Lantz (S) Loa Mothata (S) Carl Lindberg (S) Staffan Yngve (S) Inga-Lill Sjöblom (S) Susanne Eriksson (S) Maffias Kristenson (S) Eva Christiernin (S) Postadress:Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala Besöksadress: Stationsgatan 12 Telefon: 018-727 00 00 (växel) E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se www.uppsala.se Click or tap here to enter text. Inlämnade motioner till kommunfullmäktige från ledamöter och ersättare 2019-10-07 Förslag till beslut Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som sedan beslutar om vilka som ska ha de olika uppdragen.