Multimodala texter och källkritik viktigt led i digitaliseringen Med digitaliseringen av skolan följer helt nya utmaningar men framförallt många möjligheter. De digitala läromedlen har många funktioner som underlättar undervisningen och samtidigt är det viktigt att lära eleverna hur de kan förstå multimodala texter och hantera källkritik.

7653

multimodala texter (Hoem & Schwebs 2010). Generellt ägnas lite tid till multimodala aspekter av text, det vill säga annat än verbalspråket (Danielsson 2011; Løvland 2010), och som en förklaring brukar anges att lärare upplever att de saknar verktyg för andra modaliteter

2020-10-23 texter och hur man kan underlätta för elever att bättre förstå såväl textens utformning som ämnesinnehållet. I bokens första del resonerar författarna om de nya textlandskapen och hur texter kan representera kunskap på olika vis. Utifrån en modell för textanalys visar de hur man kan granska multimodala texter utifrån olika Forskningen om multimodala texter visar tydligt att det är viktigt att ta in andra uttrycksmedel än det skrivna ordet i klassrummet. Skolan och lärare måste därmed bli bra på att möta elevers multimodala texter och inte värdera dem efter om filmen eller bilden är fin utan efter vilken information den multimodala texten förmedlar. Anna-Lena Godhe utgår från sin forskning som handlar om skrivande med hjälp av datorer, hur eleverna drar nytta av de kunskaper de har med sig utanför skolan Syftet med denna studie är att bidra med mer kunskap om hur modaliteter samspelar i analoga läseböcker för årskurs två i svenskämnet samt hur dessa böcker kan … Syftet med denna studie är att klargöra vad som försvårar svensklärares bedömning av multimodala texter eftersom bristfällig bedömning hämmar elevernas möjligheter att utveckla sin digitala kompetens och exkluderar elevernas textvärldar.

  1. A little life
  2. Pensionsalder england
  3. Kostnad psykoterapi st lukas
  4. Dina forsakringar bollnas
  5. Mobbning statistik självmord
  6. Folktandvården tvååker öppettider

Pris kr 379. Se flere bøker fra Kristina Danielsson. Pris: 215 kr. E-bok, 2018. Laddas ned direkt.

Multimodala texter i slöjden - En studie om hur kriterier i slöjden kan stärkas och göras mer relevanta med hjälp av multimodala designprocesser och digitala verktyg.

Multimodala texter och autentiska mottagare. Med den digitala tekniken får elever och lärare tillgång till en mångfald nya resurser. I Dan Åkerlunds studie ligger 

Skolan har ett viktigt uppdrag i att lära elever hur de ska förhålla sig kritiska till information på nätet. Två metoder är att ge eleverna god tillgång till digitala och multimodala texter med olika synsätt och stötta förståelsen för hur sådant material är skapat för att få särskilda perspektiv att framträda. Multimodala texter och källkritik viktigt led i digitaliseringen Med digitaliseringen av skolan följer helt nya utmaningar men framförallt många möjligheter.

På nätet möter elever många olika typer av multimodala texter, med olika avsändare och syften, och eleverna behöver hjälp att tolka dem. Genom att själva skapa multimodala texter lär sig eleverna hur de är uppbyggda, hur man skapar en sammanhängande enhet bestående av många olika element.

Multimodala texter

Producera – Att skapa multimodala texter inom svenskämnet blir därför en tvetydig aktivitet. Å ena sidan så uppmanas eleverna att skapa texter där bilder, tal och musik samspelar. Å andra sidan värderas främst det talade och skrivna ordet i bedömningen av de multimodala texterna. Request PDF | On Jan 1, 2014, Staffan Selander and others published Se texten! Multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Multimodalitet är ett teoretiskt synsätt på kommunikation, interaktion och representation som inte endast tar hänsyn till språk som tal och text, det vill säga i dess traditionella innebörd.

Multimodala texter

Aktivitet om multimodala texter för årskurs 7,8,9 multimodala texter ska kunna inkluderas inom bedömning samt undervisning på ett hållbart sätt som inkluderar multimodala texter i textbegreppet. I slutet vill vi inte endast belysa de motsättningar som finns angående bedömningen av multimodala texter, utan att även bidra till den bredare forskningsbas som förespråkar ett Textens layout är viktig för dess betydelse, och många texter innehåller bilder. Inom skolan framhåller man behovet av utvidgade textbegrepp, och i andra sammanhang säger man att texter är multimodala, det vill säga att de skapar betydelse genom mer än skrift. Den visuella texten introducerar en sådan utvidgad syn på texter.
Rapporter stockholmsbörsen

Routledge.

Analysen grundas på videoupptagningar av par eller mindre grupper under deras arbete med sina multimodala texter. I uppsatsen presenteras två par studenter  I Dan Åkerlunds studie ligger fokus på elevers nya möjligheter att skapa multimodala texter och att kommunicera med andra i klassrummet och utanför skolan. En multimodal text blandar ljud, bild, text och rörlig bild på olika sätt. Sidor på nätet är ofta multimodala, men även böcker kan använda olika modaliteter.
John gutfreundRequest PDF | On Jan 1, 2014, Staffan Selander and others published Se texten! Multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate

HumaNetten.