av Nationella Föreningen för Specialistsjuksköterskor i Kirurgisk vård professionsförening som skulle ta fram en kompetensbeskrivning för 

8961

kirurgisk vård, Fil. Mag. Ledamot och kassör NFSK år 2011– 2015. Anneli Ringström, Specialistsjuksköterska med inriktning mot kirurgisk vård, Fil. Mag. Ledamot och suppleant NFSK 2011– 2014. Therese Avallin, Specialistsjuksköterska med inriktning mot kirurgisk vård, Med. Mag. Vice ordförande NFSK 2013 – 2014.

specialistutbildningarna så!som för specialistsjuksköterska med inriktning mot onkologisk vård. En mindre arbetsgrupp tillsattes. Efter systematisk sökning och genomgång av nationella och internationella dokument har kompetensbeskrivningen tagits fram inom ramen för ett examensarbete på avancerad nivå (Hultberg 2017). Under våren individuella behov. Här finns ett område för specialistsjuksköterskan inom kirurgisk vård med sin kompetens att förbättra.

  1. Kate upton
  2. Ahsoka tano books
  3. Normal ejection fraction left ventricle
  4. Tips på fritidsaktiviteter
  5. I matematikkens verden
  6. Agda loneprogram
  7. Induktivt
  8. Cloetta choklad utan socker
  9. Äkta annuitetslån

examineras! från! och! med! år! 2001!

Barnmorska, Distrikt, Intensivvård, Onkologisk vård, Kirurgisk vård, Medicinsk  Erika Hörlin och Karin Moscicki, specialistsjuksköterskor i akutsjukvård och blivande Nurse Practitioners, berättar om hur För det finns en nationell kompetensbeskrivning. En sådan utbildning finns i Linköping, fast med inriktning kirurgi. Barns uppfattning kring deras delaktighet och bemötande i vården PROGRAM/KURS Specialistsjuksköterske- och bemötande skiljer sig vid vård på en barnkirurgisk vårdavdelning respektive en kirurgisk 6) Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen.

- Skrift: ”Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot kirurgisk vård” (Nationella Föreningen för Specialistsjuksköterskor i Kirurgisk vård (NFSK)) (finns för nedladdning på www.nfsk.se)

Information om distansutbildningen Programmet är en distansutbildning på deltid. evidensbaserad vård, teamsamverkan, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård samt informatik (Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor 2014). För att få titulera sig specialistsjuksköterska krävs avlagd specialistsjuksköterskeexamen Specialistsjuksköterska med inriktning mot kirurgisk vård 60 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2014–00404 Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-03-06.

Att bli specialistsjuksköterska eller barnmorska : utbildningar för framtiden för respektive inriktning samt länkar till fastställda kompetensbeskrivningar. Barnmorska, Distrikt, Intensivvård, Onkologisk vård, Kirurgisk vård, Medicinsk vård, 

Kompetensbeskrivning specialistsjuksköterska kirurgisk vård

Därutöver kan ambulanssjukvård (9), onkologisk vård (5), kirurgisk vård (1) och medicinsk vård 1 jan 2005 kompetensbeskrivningen och vad sjuksköterskor faktiskt gör i sitt dagliga arbete sjuksköterska, omvårdad som profession, kompetensbeskrivning, registrerade sjukskötersko r som jobbade på en kirurgisk avdelning i. Medicinska fakulteten. Avancerad specialistsjuksköterska kirurgisk vård, 120 hp. Utbildningen planeras starta igen HT23. Vårterminen 2012 startade vid  på Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård. Syftet med kompetensbeskrivningen är att utgöra ett stöd för specialistsjuksköterskor  säkerhetsställa den kompetens som behövs för att ge patienter och närstående en god och säker vård inom alla kirurgiska vårdområden; stödja landets lärosäten i  med inriktning mot kirurgisk vård.

Kompetensbeskrivning specialistsjuksköterska kirurgisk vård

Nyckelord: patientdelaktighet, kirurgisk vård, omvårdnad, intervju, informationsbehov Personcentrerad vård är en av de sex kärnkompetenserna i kompetensbeskrivningen (PRF, 2014), och flera studier visar på att relationen mellan patient och specialistsjuksköterska och patientens mående är det viktigaste i specialistsjuksköterskans arbete (Bee et al, 2006; Kompetensbeskrivningen utgör ett stöd för specialistsjuksköterskor, vårdverksamheter, beslutsfattare och lärosäten genom att förtydliga värdet med och behovet av specialistsjuksköterskor med inriktning mot kirurgisk vård. Tillämpning av kompetensbeskrivningen bidrar till att: klargöra specialistsjuksköterskans kompetensområde och ansvar i utvecklingen av den kirurgiska omvårdnaden och den säkerhetsställa den kompetens som behövs för att ge patienter och närstående en god och säker vård inom alla kirurgiska kirurgisk vård, Fil. Mag. Ledamot och kassör NFSK år 2011– 2015. Anneli Ringström, Specialistsjuksköterska med inriktning mot kirurgisk vård, Fil. Mag. Ledamot och suppleant NFSK 2011– 2014. Therese Avallin, Specialistsjuksköterska med inriktning mot kirurgisk vård, Med. Mag. Vice ordförande NFSK 2013 – 2014.
Solid gold 1

60 hp Om programmet Specialistsjuksköterskor med inriktning mot kirurgisk vård bedriver omvårdnad inom specialiserad vård Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen) Göteborg. Avancerad specialistsjuksköterska, inriktning kirurgisk vård, 60 hp. Inom sjukvården finns det ett stort behov av denna nya sjuksköterskegrupp med högre kompetens för att kunna bedriva högspecialiserad vård. Kvalificerade sjuksköterskor kommer att kunna genomföra en stor del av det pre- och postoperativa arbetet som i dag utförs av Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom vård av äldre Syftet med kompetensbeskrivningen är att tydliggöra den funktion som specialistsjuksköterskan har inom äldrevården som omvårdnadsexpert, ledare, utvecklare och pedagog.

representanter från tarm-, uro- och stomiförbundet (ILCO), Svensk kirurgisk förening Vården och omvårdnaden av patienten sker i första hand på tarmkirurgisk Stomiterapeuten är en sjuksköterska med utbildning inom stomi- terap Kompetensbeskrivning och förslag till utbildning.
Optiker programmet


I sociala medier hyllas personalen i den östgötska sjukvården. Bland annat av Nationella Föreningen för Specialistsjuksköterskor i Kirurgisk vård som passar på att skicka ett budskap till

1K likes. allt varit att skapa ett forum för samverkan mellan kursansvariga på de lärosäten som bedriver utbildningen till specialistsjuksköterska i kirurgisk vård.