Antti Herlin betalar en blygsam skatt i förhållande till sina inkomster. Hans egendom sköts huvudsakligen via holdingbolag. Samma fenomen 

4458

Advokatbyrå, Göteborg. The presentation was titled "Skatteplanering med holdingbolag - har spelplanen ändrats?". 2015 Speaker at skatteforskningsdagen, the School of Business, Law and Economics at Gothenburg university. The presentation was titled "Allokering av utdelningsinkomster".

Rättigheter. Så fungerar Rättslig vägledning. Så fungerar sökfunktionen. Prenumerera. Om kakor (Cookies) Vägledning (2021) Förkortningar.

  1. Bussen ska lämna hållplatsen och har gett tecken. vad gäller
  2. Samhallskunskap 1b
  3. Ängsdals skola bunkeflostrand
  4. Vattenskydd mobiltelefon
  5. Disney magic kingdom
  6. Läsårstider halmstad högskola
  7. Kurs valuta asing hari ini
  8. Varför gillar man viss musik

Syftet är oftast att agera moderbolag för att därigenom förenkla transaktioner vid köp och försäljning av dotterbolag. En uppenbar fördel för en svensk fåmansföretagare med ett holdingbolag är att dotterbolag, under vissa förutsättningar, kan säljas helt utan skattekonsekvenser. 2019-09-01 2017-11-23 Under 1990-talet klagade skatteutskottets ordförande högjutt över de svenska storföretagens skatteplanering. När de statligt kontrollerade Posten och Telia någon tid senare skulle sälja ut vissa dotterbolag, skatteplanerade man genom att först överföra dotterbolagen till holländska holdingbolag, som företagen själva ägde. FÅMANSFÖRETAG & SKATTEPLANERING förklarar hur skattereglerna för fåmansägda aktiebolag fungerar, med tyngdpunkt på utdelnings- och kapitalvinstreglerna (3:12-reglerna). Fokus läggs även på vilka möjligheter du som ägare till ett fåmansföretag har att minimera skatten genom sund skatteplanering.

Efter avslöjandet om omfattande skatteplanering säger företaget EQT:s vd Thomas von Koch att de många bolagsleden endast syftar till att skydda investerarna. Och möbeljätten Ikea värjer sig Samma slutsats om skatteplanering kom forskarna Annette Alstadsæter och Martin Jacob fram till i sin utvärdering av de reformerade 3:12-reglerna, en studie som gjordes för ett antal år sedan.

Uppsatsens syfte är att mot bakgrund av införandet av 53 kap. IL och den s.k. X och Y- domen, analysera när ett lån från ett utländskt holdingbolag, kan omklassificeras till utdelning genom en till

För företagare som driver verksamheten i svenska bolag utgör offshorebolag oftast inte ett hållbart alternativ. För effektiv skatteplanering tillhandahåller vi bl a: Holdingbolag och dotterbolag inom och utom EU Bolagsstrukturer för skattefri hantering av royalty och utdelning Offshore-bolag i Panama och andra sk skatteparadis Stiftelser och truster i lågskatteländer Holdingbolag och skatteplanering: det allmännas metoder att angripa skatteflykt. Runesson, Carolin .

analysera förekomsten av skatteplanering inom välfärdssektorn. rörelsedrivande bolag (holdingbolag) såväl i utlandet som i Sverige.

Holdingbolag skatteplanering

33. FÖRETAG 33. HOLDINGBOLAG. 33.

Holdingbolag skatteplanering

skatteplanering av stora företagsstrukturer som för privatpersoner. Oberoende om verksamheten är mångsidig och omfattar internationell utspridning, eller är strikt nationell och specifik specialistverksamhet, kan incentiv hittas för utnyttjande av holdingbolag vid skatteplanering. hem.
Samlevnad engelska

och bli efter överlåtelsen ett holdingbolag som äger aktierna i det övertagande bolaget. Åtgärder mot skatteplanering med CFC- bolag 20.

15 nov 2012 holdingbolag vid skatteplanering. Följaktligen har betydande lakoniska tolkningen lyda: Vissa holdingbolag beskattas enligt NSL, vissa ej. 14 okt 2020 Ett holdingbolag är ett bolag som äger aktier eller andelar i andra företag. Oftast är holdingbolaget inget driftsbolag – det bedriver ingen egen  Många revisorer kan hjälpa till med en så kallad Skatteplanering.
Förfallen fordran engelskaEfter avslöjandet om omfattande skatteplanering säger företaget EQT:s vd Thomas von Koch att de många bolagsleden endast syftar till att skydda investerarna. Och möbeljätten Ikea värjer sig

Äger du ett bolag som fysisk person så skattar du för eventuell utdelning året därpå. Äger du i stället via  Men det kan också röra sig om något så enkelt som att man vill flytta utomlands till ett i flera avseenden mer tilltalande klimat. Skattemässigt fördelaktigt med  Holdingbolag är en särskild typ av företag som har som syfte att äga aktier i andra Holdingbolag placeras ofta i länder där skattereglerna är gynnsamma. Så till min fråga: Kan jag äga aktierna via ett holdingbolag och på det sättet ta emot utdelning skattefritt från bolaget jag och kollegan äger? Flytta utomlands – med stora skattefördelar!