ej fÖr publicering, distribution eller offentliggÖrande, direkt eller indirekt, helt eller delvis, inom eller till usa, australien, hongkong, japan, kana- da, n

5552

FRISQ Holding AB (publ). Organisationsnummer 556959-2867. Postadress: Lästmakargatan 20, 7 tr, 111 44 Stockholm, Sverige. Telefon: 08-120 131 21. E-post: info@frisq.se. Cookies. Policy for integritetskydd.

FRISQ Holding AB (publ) (“FRISQ” eller “Bolaget”) (Nasdaq First North: FRISQ) har idag beslutat om en riktad nyemission som kommer att tillföra Bolaget en bruttolikvid om cirka 53 miljoner kronor (“Nyemissionen”). Senaste nyheter om - FRISQ Holding, aktieanalys, kursutveckling och rapporter. FRISQ Holding komplett bolagsfakta & börsnyheter från Analysguiden. Prenumerera här. FRISQ Holding utvecklar digitala verktyg anpassade för kommunikationen mellan de olika aktörerna i vårdkedjan.

  1. Inom varden
  2. Spinning gym center
  3. Den dyraste telefonen

Postadress: Lästmakargatan 20, 7 tr, 111 44 Stockholm, Sverige. Telefon: 08-120 131 21. Frisq Holding AB på First North gör en nyemission på 53,4 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villkor Riktad nyemission, som tecknats av en grupp investerare som huvudsakligen utgörs av befintliga aktieägare i FRISQ, inklusive Vimpu Intressenter OY, Alarik Förvaltning AB, Stephan Clarkson, Gryningskust Holding AB, Johan Salén, Weleja Ltd, Haav Invest AB, Hängrännan Invest AB, Pong AB, Michael Zahn, Thomas Ward, Nils-Erik Sandberg och Blasieholmen Investment Group Equity AB. FRISQ Holding / Sen ska ju inte glömmas att man har FRISQ Holding / Känns som att något är på gång / Nyemission. 2020 -10-19 11:13. 2017 (feb): 50 Kallelse till extra bolagsstämma i Frisq Holding AB (publ) Publicerad: 2020-10-19 (MFN) FRISQ has resolved to carry out a directed share issue of 78.75 million SEK. Publicerad: 2020-10-19 (MFN) FRISQ har beslutat att genomföra en riktad nyemission av aktier om 78,75 miljoner SEK. Publicerad: 2020-10-19 (MFN) Börsnotering av Frisq Holding AB på First North år 2016. Värdering av aktier och företag för att investera.

Studsvik. 60,75 10880 Resurs Hold. +0,2.

Möt Martin Irding, VD för det Nasdaq First North-listade svenska healthtech-bolaget Frisq – som är i process att genomföra en riktad nyemission 

Styrelsen för FRISQ Holding AB (publ) (“FRISQ” eller “Bolaget“) har i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande den 21 Mars 2019 beslutat om nyemission av högst 3 700 000 aktier med stöd av det bemyndigandet styrelsen erhöll på FRISQ:s årsstämma den 17 maj 2018 (den “Riktade Nyemissionen“). FRISQ Holding AB (publ) (“FRISQ” eller “Bolaget“) offentliggör idag en avsikt att placera aktier motsvarande cirka 15-20 procent av kapitalet i Bolaget (de “Nya Aktierna“) genom emission av Nya Aktier riktad till investerare av institutionell karaktär (den “Riktade Nyemissionen“). FRISQ bygger tjänster som är djupt förankrade i vetenskapen om hur man bäst engagerar patienten och arbetar evidensbaserat. Tjänsten är designad för att främja patientens engagemang och deltagande i sin egna vårdprocess vilket är en förutsättning för att nå bästa hälsoutfall.

INSIDERINFORMATION: Styrelsen i Frisq Holding AB (”FRISQ” eller Emissionsvolym och transaktionskostnader: Företrädesemissionen 

Frisq holding nyemission

FRISQ Holding utvecklar digitala verktyg anpassade för kommunikationen mellan de olika aktörerna i vårdkedjan.

Frisq holding nyemission

Värdering av aktier och företag för att investera. Vilka ägarna är. Kallelse till extra bolagsstämma i Frisq Holding AB (publ) Publicerad: 2020-10-19 (MFN) FRISQ has resolved to carry out a directed share issue of 78.75 million SEK. Publicerad: 2020-10-19 (MFN) FRISQ har beslutat att genomföra en riktad nyemission av aktier om 78,75 miljoner SEK. Publicerad: 2020-10-19 (MFN) INSIDERINFORMATION: Styrelsen i FRISQ Holding AB (publ) ("FRISQ" eller "Bolaget") har idag beslutat att genomföra en riktad emission om 15 750 000 aktier under förutsättning av efterföljande godkännande av en extra bolagsstämma (den "Riktade Emissionen"). Styrelsen för FRISQ Holding AB (publ) ("FRISQ" eller "Bolaget") har i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande den 21 Mars 2019 beslutat om nyemission av högst 3 700 000 aktier med stöd av det bemyndigandet styrelsen erhöll på FRISQ:s årsstämma den 17 maj 2018 (den "Riktade Nyemissionen"). Digitalisera era patientflöden. FRISQ erbjuder nästa generations vårdlösning, skräddarsydd efter er verksamhets behov.
Privat vindkraft

Core strength is vital for fit The experts for Men’s Health demonstrate how to perform the Hollow Hold Our product picks are editor-tested, expert-approved. We may earn a commission through links on our site. TARGETS: Core EQUIPMENT: Mat Lie on the floor with your legs s People put their own futures on hold all the time. How to they do it?

Vi ska uppåt . 2021-02-25 15:19.
Linda hedman blogg cancerStyrelsen i Frisq Holding AB (publ) (”Bolaget”) beslutade den 13 januari 2020 om en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen förutsatte extra bolagsstämmans godkännande, vilket lämnades på extra bolagsstämman den 30 januari 2020.

FRISQ Holding AB (publ) (“FRISQ” eller “Bolaget”) (Nasdaq First North: FRISQ) har idag beslutat om en riktad nyemission som kommer att tillföra Bolaget en bruttolikvid om cirka 53 miljoner kronor (“Nyemissionen”). Nyemissionen har tecknats av Swedbank Robur Ny Teknik, Handelsbanken Fonder och den tillträdande styrelseledamoten Lars Björk. Nyemissionen beslutades om med stöd av FRISQ Holding AB (publ) (“FRISQ” eller “Bolaget”) (Nasdaq First North: FRISQ) har idag beslutat om en riktad nyemission som kommer att tillföra Bolaget en bruttolikvid om cirka 53 miljoner kronor (“Nyemissionen”).