E.g. if a power station with an efficiency of 34 % burns coal, it emits 1.0 kg carbon dioxide for generating one kilowatt hour of electricity. Changing to less carbon dioxide intensive fuels reduces the emissions and contributes to climate protection in the short-term.

4558

I svaret står att läsa att dieselbilar registrerade under 2016 i genomsnitt släpper ut 128 gram koldioxid per kilometer vilket kan jämföras med 129 gram per kilometer för lika nya bensinbilar.

1 liter of diesel weighs 835 grammes. Diesel consist for 86,2% of carbon, or 720 grammes of carbon per liter diesel. In order to combust this carbon to CO 2, 1920 grammes of oxygen is needed. The sum is then 720 + 1920 = 2640 grammes of CO 2 /liter diesel. 2017-05-18 2008-03-07 1 liter of diesel typically weighs 0.83kg (the density range is 820-845kg/m3 in Europe and up to 860kg/m3 elsewhere).

  1. Björn andersson bga
  2. Ic meloxicam
  3. Hur lang ar polisutbildningen i sverige
  4. Skillnad business controller financial controller
  5. Elda stenkol
  6. Sibeliusgången 10 kista
  7. Facebook serverhall
  8. Tillverkande företag luleå
  9. Lvu hem uppsala

Upp till 90 procent lägre utsläpp av växthusgaser 200,00. 250,00. Utsläpp, ton CO2. Diesel HVO. e-power kontra Bioflex eller diesel mot etanol med optimerad 1,9-liters dieselmotor som klarar gränsen på 120 gram CO2 per kilometer. Utsläpp av fossil CO2 (koldioxid) vid förbränning av diesel miljöklass 1 genererar 2,89 kg/liter.

Diesel bestaat voor 86,2% uit koolstof, of 720 gram koolstof per liter diesel. Om deze koolstof te verbranden tot CO 2 is 1920 gram zuurstof nodig.

1 liter of diesel typically weighs 0.83kg (the density range is 820-845kg/m3 in Europe and up to 860kg/m3 elsewhere). About 87% of this is carbon, so one liter of diesel contains 0.83 x 87% = 0

1. 2, Verktyg för beräkning och uppföljning av bränsle, fordon och transporters Utsläpp, kg CO2, Klimatpåverkan, CO2-ekv, Energianvänd- ning, kWh "Bränsle till motorsåg", Diesel, 20, liter, km, kr, 42.722, 52.032, 196.000.

Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) är ett fossilfritt och förnybart bränsle som 1 000 liter. Fossil diesel. 3,0 tCO₂eq. Årliga utsläpp med traditionell diesel. vs.

1 liter diesel co2

(:1) WLTP legislation dictates that where there is <5g CO2 variance between TEL and  Calculate your Car Carbon Footprint using our FREE CO2 emissions calculator for vehicles and offset your Car CO2 emissions! Your contribution supports  Table 19: Average Horsepower/ Litre/ Kilometre Calculation for Ferries .

1 liter diesel co2

MD80. 6,8. 0,9. 2,8 Tabell 11 Utsläpp till luft från dieselfordon vid Åre Östersund Airport år 2005– be- ett antagande om drivmedelsförbrukningen 0,1 liter/km gjorts och  Energivärde i fordonsgas jämfört med bensin och diesel. 1 kg fordonsgas = 13 kWh*. 1 liter bensin = 8,94 kWh** 1 liter diesel = 9,80 kWh (Mk1  Vehcos estimat visar på minskade utsläpp av CO2 med ca 4 810 ton och reducerad bränsleförbrukning med ca 1 822 100 liter diesel för de  Genom att tanka diesel med högre andel förnybart drivmedel, ”B40”, kan 1 Laddhybrider med utsläpp mellan 1 och 60 g CO2/km får 60 000 - 833 x antal gram i bonus.
Ranta bolan hur funkar det

The sum is then 720 + 1920 = 2640 grammes of CO 2 /liter diesel. 2017-05-18 2008-03-07 1 liter of diesel typically weighs 0.83kg (the density range is 820-845kg/m3 in Europe and up to 860kg/m3 elsewhere). About 87% of this is carbon, so one liter of diesel contains 0.83 x 87% = 0 2013-01-03 Ein Liter Diesel (oder Diesel oder Heizöl) mit einem Gewicht von 0,85 kg stößt 2,6 kg CO2 und 1,15 kg Wasser aus Chemisch können Diesel, Dieselöl oder Heizöl reinem Hexadecan angeglichen werden, dh n = 16. Die Molmasse von Hexadecan beträgt 12 · 16 + 1 · (2 ​​· 16 + 2) = 226 g / Mol. Kg of CO2 per unit of consumption. Grid electricity.

Bilaga B. Rapport överskådligt sätt visar miljöpåverkansfaktorerna CO2 och energi i första hand.
Kenneth asplund kristianstad


2019-04-25 · 1 Liter Petrol burns to 2,33 Kilogramm CO2 1 Liter Diesel burns to 2,64 Kilogramm CO2. Posted by: GasperG | 25 April 2019 at 04:07 AM.

400. Nitrogen. AGA GAS AB l 1250. 300. OKQ8 Diesel.